ติดต่อสอบถาม

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

https://www.facebook.com/KMUTT.SEEM


งานบริการการศึกษา 

โทร. 02-470-8612  (ในเวลาทำการ 8.30-16.30 น.) 

E-mail: veena.pun@kmutt.ac.th (ในและนอกเวลาทำการ)

งานทดสอบต่างๆ 

โทร. 02-470-8643 (ในเวลาทำการ 8.30-16.30 น.)

 E-mail: khanitha.pet@kmutt.ac.th  (ในและนอกเวลาทำการ)

งานบริหารและธุรการ 

โทร. 02-470-8610 (ในเวลาทำการ 8.30-16.30 น.)

 E-mail: chanchira.won@kmutt.ac.th (ในและนอกเวลาทำการ)

 E-mail: thamakorn.pum@mail.kmutt.ac.th (ในและนอกเวลาทำการ)