ติดต่อสอบถาม

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

คุณวีณา ชาตรีจันทร์สกุล โทร. 02-470-8633
คุณขณิฐา เพ็ชรสุข โทร. 02-470-8643
งานบริการการศึกษา โทร. 02-470-8612
โทรสาร 02-427-9062
E-mail: veena.pun@kmutt.ac.th, khanitha.pet@kmutt.ac.th