08/11/2018

คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยได้มีมติประกาศให้ ศาสตราจารย์ ดร. สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ (ราชบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศ PTIT Distinguished Fellow ประจำปี พ.ศ. 2561-2562 โดยได้มีการมอบรางวัลเกียรติยศดังกล่าวในงานประจำปีของสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (2018 PTIT ANNUAL DINNER CLEAN ENERGY & SMART TRANSPORTATION:GLOBAL TREND FOR SUSTAINABLE WORLD) เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ชั้น 22 โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld

PTIT Distinguished Fellow เป็นรางวัลสำหรับผู้นำที่มีผลงาน แนวความคิดในด้านนโยบายและการบริหารงานรวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเลียม อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมต่อเนื่องของประเทศไทย ที่มีคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างชัดเจนมาโดยตลอด