03/12/2018
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาคม มจธ.
สวมใส่เสื้อโทนสีเหลืองเข้าร่วมกิจกรรม

พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และสร้างความภูมิใจในการดำรงอยู่ของชาติไทย
 
ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ ลานเสาธง มจธ. บางมด (พร้อมกันในเวลา
07.45 น.)

**การแต่งกาย สวมใส่เสื้อโทนสีเหลือง**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ โทร. 0-2470-8063