ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคลากรด้านพลังงานเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการทดสอบ 23/05/2019

      ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคลากรด้านพลังงาน คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการทดสอบในสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ มีกำหนดการรับสมัครและสอบดังนี้

1. อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 5

- เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤษภาคม 2562
- กำหนดสอบวันพฤหัสบดีที่ 4 และ 13 มิถุนายน 2562

2.อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการขายระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3
- เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 มิถุนายน 2562
- กำหนดสอบวันพฤหัสบดีที่ 20 และ 21 มิถุนายน 2562

3.อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการขายระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4
- เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 มิถุนายน 2562
- กำหนดสอบวันพฤหัสบดีที่ 27 และ 28 มิถุนายน 2562

สามารถดูคุณสมบัติและรายละเอียดการสมัครสอบ ได้ที่ www.facebook.com/CEP.KMUTT

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ 092-963-6521 (คุณจีร์ปภัส, คุณชิตวรนันต์) ได้ในวันและเวลาราชการ (08.00-16.00 น.)

Link Line Square (อาชีพขาย) : https://bit.ly/2VlBzSd
Link Line Square (อาชีพออกแบบ) : https://bit.ly/2IDbPLs