21/11/2016
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักศึกษาเก่า ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมงาน รวมพลังแห่งความภักดี
เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ ซึ่งรัฐบาลกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. ณ สวนสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี