15/12/2016 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร และคณะฯ ที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรเลขที่ 11960 เรื่อง “สารผสมไททาเนียมไดอ๊อกไซด์และซิลเวอร์สำหรับเคลือบบนแผ่นฟิล์มกรองแสง” ออกให้ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยจุดมุ่งหมายในการการประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาสารผสมไททาเนียมไดอ๊อกไซด์และซิลเวอร์สำหรับเคลือบบนแผ่นฟิล์มกรองแสง และพัฒนาเทคนิคการเคลือบฟิล์มกรองแสงด้วยวิธีที่ง่ายและมีต้นทุนต่ำ มีลักษณะของการประดิษฐ์คือนำสารละลายไททาเนียมไดอ๊อกไซด์มาผสมกับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและกรดไนตริก กวนภายใต้สภาวะที่เหมาะสม เพื่อให้ได้สารละลายที่ใสและมีความหนืดเหมาะสม และเคลือบลงบนฟิล์มกรองแสงด้วยวิธีหมุนเคลือบ จะได้ฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์ที่มีส่วนผสมของซิลเวอร์เคลือบบนฟิล์มกรองแสงที่มีความใส เรียบและสม่ำเสมอ เหมาะสมในการเคลือบบนฟิล์มกรองแสงต่าง ๆ เช่น ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ ฟิล์มกรองแสงติดประตู หน้าต่าง ๆ เป็นต้น