03/05/2017 คณะทำงานเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย (E-Nett) ร่วมกับ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะจัดสัมมนาเรื่อง
“ปัจจุบันและอนาคต ของยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย” ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 – 13.30 น.ณ อาคาร KX ชั้น10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
โดยสามารถลงทะเบียนทางผ่านลิงค์นี้ครับ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHOl0dPfsQZc6nqjdJBrlQ1TeuyrTkbh7FmVJ12yX0ShCemA/viewform

ทั้งนี้ โปรดลงทะเบียนภายในวันที่ 10 พ.ค. 60 (รับจำกัดจำนวน 120 ท่านเท่านั้น)

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อที่หมายเลข 02-470-8614 (คุณภาณุพงศ์)
หรือติดต่อทาง panupong.yor@kmutt.ac.th ครับ

(ข่าวความร่วมมือระหว่าง มจธ. กับ FOMM Corporation)
https://www.youtube.com/watch?v=TtTFUBdIwiI
https://goo.gl/qstJVA