18/05/2017

ขอเชิญชมรายการสารคดี The Researcher ตอน "เทคโนโลยีอบแห้งกู้วิกฤติพลังงาน แก้ปัญหาเกษตรไทย" โดยการให้สัมภาษณ์ของ ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว. หัวหน้าโครงการวิจัยเทคนิคการอบแห้งขั้นสูง ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีการอบแห้ง คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้บุกเบิกสร้างผลงานวิจัยด้านพลังงานทดแทน โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการอบแห้งเน้นที่เมล็ดพืชและอาหาร* *รับชมทางช่อง NOW26 ออกอากาศวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น.*

https://www.youtube.com/watch?v=_Ivb8wD8ba0