23/05/2017 คณะพลังงานฯ มจธ ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน 9. มิย. 2560
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทคบางนา 
- กำหนดการ https://goo.gl/2fdiWh
และลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/rfoZ0L
ภายในวันที่ 5 มิ.ย.2560