16/06/2017 โดยบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไท) จำกัด ในนามผู้จัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2017 (ASE 2017) งานประชุมสัมมนาวิชาการและนิทรรศการงานแสดงเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียน การใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 10 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ทางบริษัทฯ ได้ให้ทางคณะฯ เข้าร่วมการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึงมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะพลังงานฯ เข้าร่วมการจัดกิจกรรม นำเสนอข้อมูลด้านงานวิจัยและหลักสูตรต่างๆ ของคณะฯ เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจทั่วไป ภาพถ่ายสามารถติดตามได้ที่ https://goo.gl/photos/vvrT6xidoWUAWg8D8