31/05/2017

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืองานวิจัยด้านการพัฒนาวัสดุและเทคโนโลยี ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับกองทัพเรือ โดยมี ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย กล่าวรายงานความเป็นมา รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี และ พล.ร.ต.บุญเรือง หอมขจร ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ ได้ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมชลี สินธุโสภณ สำนักหอสมุด หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ การลงนามความร่วมมือดังกล่าวสืบเนื่องจากการร่วมดำเนินงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยโครงการ การพัฒนาศักยภาพการป้องกันการกัดกร่อนของเรือหลวง เป็นแนวทางการแก้ปัญหาสาเหตุหลักของความเสียหายของเรือหลวงและยุทโธปกรณ์ที่เกิดจากการกัดกร่อน โครงการวิจัยการศึกษาการกัดกร่อนของใบจักรแมงกานิสอะลูมิเนียมบรอนซ์ โครงการวิจัยการพัฒนากระบวนการหล่อใบจักรนิกเกิลอะลูมิเนียมบรอนซ์ โครงการวิจัยการพัฒนาการผลิตอะลูมิเนียมกัดกร่อนสมรรถนะสูงด้วยกระบวนการรีโอแคสติ้ง และโครงการวิจัยการพัฒนาระบบป้องกันเพรียงและสาหร่ายทะเลในท่อน้ำทะเล ภาพถ่ายสามารถติดต่อได้ที่ https://goo.gl/photos/jNm1JjYRdYkahMw59

Cr.Bangmod News (เนื้อหาข่าว)