17/08/2017 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายหัวข้อ "Need based and innovative energy research" โดย Prof. Dr. Gauri S. Mittal จาก School of Engineering, University of Guelph, Canada ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้องปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ ชั้น 2 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ