07/09/2017 คณะทำงานจัดการความรู้ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ได้จัดโครงการบรรยาย เรื่อง "การทำ infographic อย่างมืออาชีพด้วยแอปพลิเคชัน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม และ 4 กันยายน 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะพลังงานฯ และได้เชิญวิทยากรจากหน่วยงานพัฒนาและบริการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ETS) มาบรรยายในเรื่องดังกล่าว โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของ นักศึกษาเก่าและปัจจุบัน สนใจเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ โดยโปรแกรม Piktochart เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยในสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ เช่น Infographic,Presentation ,Poster และReport เป็นต้น โดย Piktochart ประกอบด้วยเครื่องมือหลากหลายที่ช่วยในการออกแบบชิ้นงานและมี Templete สำเร็จรูปหลายแบบช่วยให้การออกแบบชิ้นงานมีความสะดวก สวยงามและมีประสิทธิภาพ ติดตามชมภาพถ่ายได้ที่ https://photos.app.goo.gl/bbDdt5QvNnDVEdmO2